Данъчни услуги

Данъчна защита – включва запознаване с конкретна проблематика в хода на ревизия и съдействие за точни и адекватни действия от страна на данъчно задълженото лице за решаване на даден казус

Подготвяне на документи за данъчна ревизия

Провеждане на ревизията извън офиса на клиента

Обжалване на актове издадени от контролните органи