За нас

Счетоводна кантора „АЛЕА 5“ е създадена от висококвалифициран екип, притежаващ магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от УНСС – град София и дългогодишен опит в сферата на счетоводството и финансите. Дейността на кантората е насочена към оптимизиране на счетоводния процес в компаниите, работещи в различни сфери на дейност. Гордеем се със своите познания в изготвянето на справки и отчети за управленски цели, изчисляване на финансови коефициенти при изготвяне на финансов анализ. При необходимост от финансов одит съгласно Закон за счетоводството ние разполагаме с регистриран експерт-счетоводител.

Наред със счетоводната дейност, на всички клиенти на кантората, изготвяме и управляваме проекти за финансиране по национални и европейски програми съобразно техните бизнес нужди. За тази цел следим финансовите им показатели за допустимост и ги информираме за всички настоящи и предстоящи събития.

Гарантираме Ви сигурност, коректност и отговорност!