Цени

По-долу сме посочили средните цени, по които счетоводна кантора „АЛЕА 5“ работи.
Можете да получите индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, посещавайки нашия офис.
Периодично актуализираме цените си, за да бъдат конкурентни спрямо цените на счетоводни услуги за град Хасково.
Цените са актуални към месец Януари 2016 г. Всички цени са крайни. При сключен едногодишен договор в цената е включено годишно приключване за фирмата Ви

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС         Цена на месец
До 20 документа месечно                                    40 лв.
До 50 документа месечно                                    65 лв.
До 100 документа месечно                                  85 лв.
Над 100 документа на месец                      по договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС              Цена на месец
До 20 документа месечно                                    90 лв.
До 50 документа месечно                                  140 лв.
До 100 документа месечно                                180 лв.
Над 100 документа на месец                      по договаряне

Други счетоводни услуги – цените са
валидни за клиенти, които не са с               Цена
абонаментен договор
Счетоводни консултации                                       10 лв.
Изготвяне на данъчни декларации                      30 лв.
Изготвяне на служебни бележки за персонала    5 лв.

Цени за обслужване на персонал         Цена на месец
до 2 служители                                                       10 лв.
До 5 служители                                                       20 лв.
До 10 служители                                                     40 лв.
Над 10 служители                                           по договаряне